Skip to main content

Giải pháp tài chính cho doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập


          Ngày 10/5, Bộ Tài chính phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp tổ chức hội nghị Giải pháp tài chính cho doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập.

          Vốn là một trong các nguồn lực không thể thiếu để thực hiện các mục tiêu phát triển doanh nghiệp, trong đó nguồn vốn tín dụng đóng vai trò quan trọng. Theo Báo cáo khảo sát đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khu vực Đồng bằng sông Hồng tăng cường tiếp cận tín dụng thông qua năng lực quản trị và minh bạch hoạt động tài chính do VCCI thực hiện, hầu hết các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn ngắn, trung và dài hạn rất lớn.  

          Hiện nay, số doanh nghiệp huy động vốn thành công trên số lần huy động có nhiều kết quả khác nhau. Có doanh nghiệp có nhu cầu vay là vay được, bên cạnh đó, cũng có khoảng 20% doanh nghiệp có nhu cầu nhưng chưa tiếp cận được tín dụng. 

          Trong điều kiện hiện nay, bên cạnh một số cơ hội, doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức về vốn, công nghệ, năng suất lao động, nguồn nhân lực có tay nghề. Đại diện VCCI cho rằng, để giúp doanh nghiệp tiếp cận tín dụng thành công cần sự phối hợp các giải pháp đồng bộ từ nhiều phía doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, Nhà nước và các bộ, ngành. 

dn

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh:VGP/Huy Thắng.

          Tuy nhiên, đại diện VCCI cho rằng, cung cách quản lý, sự quản trị doanh nghiệp còn có khiếm khuyết và bất cập, thiếu minh bạch trong hoạt động tài chính nên nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa thể thuyết phục các ngân hàng và các tổ chức tín dụng chấp nhận cung cấp tín dụng. Ông Nguyễn Việt Hưng, Vụ Tài chính Ngân hàng (Bộ Tài chính) cho rằng, cơ chế chính sách hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế như chưa phát triển đồng bộ, vẫn đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện, một số cơ chế chính sách còn chậm thay đổi so với tình hình thực tế; một số cơ chế chính sách tuy được ban hành nhưng vẫn còn chưa hoàn toàn khả thi; năng lực tài chính của các định chế tài chính còn hạn chế, quy mô còn nhỏ. 

          Do đó, để giúp doanh nghiệp tiếp cần nguồn vốn tốt hơn, thời gian tới Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách về hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn tín dụng từ các định chế tài chính nhà nước; xây dựng cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp theo hướng đơn giản hóa về thủ tục cho vay và điều kiện vay, tài sản đảm bảo. 

          Còn theo ông Nguyễn Xuân Bắc, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước) thì Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát ở mức độ hợp lý, bảo đảm lãi suất và tỉ giá hối đoái ổn định; tập trung thực hiện và triển khai đồng bộ các giải pháp tại Đề án tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu, góp phần khơi thông nguồn vốn tín dụng cho nền kinh tế; rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế được mở rộng vay vốn theo năng lực kinh doanh và thực lực tài chính, đa dạng các kênh, hình thức tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp. 

          Ngân hàng Nhà nước cũng đang nghiên cứu, xây dựng hành lang pháp lý phát triển các sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng mới nhằm tạo thêm kênh dẫn vốn cho doanh nghiệp phục vụ sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh hội nhập quốc tế; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố triển khai chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp để cùng với chính quyền các địa phương trực tiếp tháo gỡ đồng bộ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quan hệ tín dụng với ngân hàng.

Nguồn: chinhphu.vn