Skip to main content

Gần 65% doanh nghiệp lớn của Việt Nam dự định mở rộng kinh doanh với startup

Gần 65% doanh nghiệp lớn của Việt Nam dự định mở rộng dự án kinh doanh với startup là kết quả khảo sát được công bố trong Sách Trắng kinh tế Việt Nam 2018, một báo cáo thường niên về kinh tế Việt Nam.

Tuy nhiên, hơn 40% doanh nghiệp được khảo sát vẫn còn e ngại nguồn vốn đầu tư cho số hóa lớn. Gần 36% số doanh nghiệp lại cho rằng hiện vẫn thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cùng với công bố Sách Trắng, top 500 doanh nghiệp có thành tựu kinh doanh nổi bật cũng đã được công bố.

Sau hơn 10 năm, bảng xếp hạng ghi nhận số doanh nghiệp khối tư nhân đã tăng lên gần gấp 2,5 lần, chiếm khoảng 50% số doanh nghiệp trong bảng xếp hạng.

                                (theo baodautu.vn ngày 21/01/2018)