Skip to main content

Đối thoại về lĩnh vực tài nguyên, môi trường với doanh nghiệp, hợp tác xã

          Chiều 30/3, Sở Tài nguyên – Môi trường tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại về lĩnh vực tài nguyên môi trường với các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn.


Lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường giải đáp các ý kiến,
kiến nghị của doanh nghiệp

          Tham dự có đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh hợp tác xã tỉnh, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố và 30 doanh nghiệp, hợp tác xã đại diện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

          Trên tinh thần thẳng thắng, cầu thị, hội nghị đã nghe 13 ý kiến của các doanh nghiệp, hợp tác xã kiến nghị với Sở Tài nguyên – Môi trường các vấn đề liên quan đến: mặt bằng sản xuất kinh doanh; giao đất, cho thuê đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hướng dẫn hoàn thiện thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp về đất đai; đánh giá tác động môi trường và các vấn đề phát sinh khi doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất kinh doanh; tham mưu lập quy hoạch khu vực tập kết, phân loại rác thải trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và các huyện…

Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị liên quan
đến lĩnh vực tài nguyên môi trường

          Liên quan đến các kiến nghị của doanh nghiệp, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên – Môi trường đã giải đáp các vấn đề thuộc thẩm quyền.

          Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, sở tiếp thu và sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, góp phần tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh.

          Đồng thời, lãnh đạo Sở Tài nguyên – Môi trường đề nghị các doanh nghiệp trong thời gian tới cần dự báo và tính toán lại phương án mở rộng sản xuất kinh doanh và xác định nhu cầu sử dụng đất từ đó kiến nghị với UBND tỉnh có phương án quy hoạch đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp phục vụ doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động, nếu phát sinh khó khăn vướng mắc, cộng đồng doanh nghiệp cần phản ánh ngay tới sở cũng như các cơ quan chức năng để được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời.


Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường và lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

ký quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên môi trường

          Trong khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo Sở Tài nguyên – Môi trường và lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã ký quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường.

Nguồn: baolangson.vn