Skip to main content

Đề xuất tôn vinh 25 doanh nghiệp và 15 doanh nhân nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

          Chiều 28/9/2020, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lễ tôn vinh, Chủ tịch Hội đồng xét tôn vinh tỉnh đã chủ trì cuộc họp các thành viên Ban Tổ chức và Hội đồng xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ ba năm 2020.

          Theo báo cáo của Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Ban Tổ chức lễ tôn vinh) tại cuộc họp, đến thời điểm này, sở đã tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thành các công việc như: phê duyệt Kế hoạch tổng thể số 55/KH-UBND ngày 31/3/2020 về phê duyệt kế hoạch tổ chức lễ tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ ba năm 2020; quyết định thành lập Ban Tổ chức; Hội đồng xét; quy chế xét tôn vinh; phân công nhiệm vụ và tổng hợp thẩm định hồ sơ.

          Các nội dung công việc cụ thể chuẩn bị cho buổi lễ như: xây dựng kịch bản chi tiết chương trình, lễ tân khánh tiết, cup vinh danh… đang được các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Thảo luận tại cuộc họp, các thành viên Ban tổ chức đã làm rõ các nội dung đã và đang triển khai, đồng thời đề xuất thêm một số nội dung nhằm tổ chức lễ tôn vinh bảo đảm trang trọng và có sức lan tỏa.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại buổi làm việc

          Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với dự kiến chương trình do Sở Nội vụ đề xuất. Theo đó, nhất trí thời gian tổ chức lễ vinh danh vào sáng 13/10/2020 tại trung tâm hội nghị The Pride, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn.

          Đồng chí yêu cầu: Trên cơ sở Kế hoạch số 55 của UBND tỉnh, các sở, ngành khẩn trương hoàn thành các công việc được giao phụ trách bảo đảm chất lượng toàn diện, hiệu quả. Đặc biệt, Sở Nội vụ, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh khẩn trương hoàn thiện kịch bản chi tiết phục vụ buổi lễ và phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh lựa chọn tuyến nhân vật phục vụ giao lưu tại buổi lễ và thực hiện truyền hình trực tiếp buổi lễ.

          Về chương trình nghệ thuật, đồng chí yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng lại chương trình nghệ thuật phục vụ buổi lễ vinh danh.

          Đối với nội dung xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ ba năm 2020, dựa trên tiêu chí, nguyên tắc, điều kiện…, các thành viên Hội đồng đã lựa chọn 25 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức tín dụng và 15 doanh nhân tiêu biểu để tôn vinh tại lễ tôn vinh “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ ba năm 2020 nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

          Căn cứ kết quả cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giao Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ trình Trưởng Ban Tổ chức lễ tôn vinh quyết định công nhận doanh nhân tiêu biểu và doanh nghiệp tiêu biểu.

Nguồn: baolangson.vn