Skip to main content

Đào tạo chuyển đổi số doanh nghiệp và ứng dụng hóa đơn điện tử

          Từ ngày 21 đến ngày 23/8, tại thành phố Lạng Sơn, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức lớp đào tạo “Chuyển giao sản phẩm chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ ứng dụng giải pháp hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn truyền thống” cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

HĐT.png

Toàn cảnh lớp đào tạo

          Gần 40 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã được giới thiệu thông tin chung về  phần mềm phát hành trực tiếp hóa đơn điện tử Acsoft E and C – invoice; thủ tục pháp lý khi đăng ký hóa đơn điện tử với cơ quan thuế qua mạng; lợi ích kinh tế khi triển khai hóa đơn điện tử; Những nội dung đáng chú ý theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ,…

          Đây là hoạt động nằm trong đề án “Chuyển đổi số cho doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 giai đoạn 2019 – 2023” triển khai tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền núi phía Bắc. Qua đó, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình hoạt động tại các doanh nghiệp của Lạng Sơn nói riêng cả nước nói chung. Góp phần thực hiện chuyển đổi thành công sang sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 01/11/2020./.

Nguồn: langson.gov.vn