Skip to main content

Công bố kết quả đánh giá, phân hạng 20 sản phẩm OCOP

          Chiều 25/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị công bố kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn năm 2020.


Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao giấy chứng nhận
cho chủ thể sản phẩm rượu men lá Mỏ Heo đạt sản phẩm OCOP 4 sao

          Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và đại diện các chủ thể có sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP.

Năm 2020, có 8/11 huyện, thành phố tổ chức đánh giá, phân loại sản phẩm OCOP cho 20 sản phẩm của 19 chủ thể kinh tế và trình Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

          Kết quả, 20 sản phẩm đạt từ 3 đến 4 sao cấp tỉnh. Trong đó có 7 sản phẩm đạt 4 sao gồm: na Đồng Mỏ, na Chi Lăng (huyện Chi Lăng); na Cai Kinh, rượu men lá mỏ heo (huyện Hữu Lũng); hồng vành khuyên (huyện Văn Lãng); mật ong ngũ gia bì, vịt quay Hồng Xiêm (Thành phố Lạng Sơn).

          Hiện nay, tổng số sản phẩm OCOP cấp tỉnh có 30 sản phẩm (trong đó có 21 sản phẩm đạt hạng 3 sao, 9 sản phẩm đạt hạng 4 sao)

          Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trao giấy chứng nhận cho 19 chủ thể sản phẩm OCOP. Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP có giá trị trong 36 tháng.

Nguồn: baolangson.vn